Hydrauliska rigg underhåll hydraulsystem

- Nov 08, 2018-

Hydraulisk teknik är är en sen utveckling, men den snabba utvecklingen av ny teknik, baserat på fluiddynamik och successivt utvecklat. Det är främst användningen av flytande tryck och kraft växellåda vridmoment, den så kallade hydraulisk transmissionen.

Korrekt användning och underhåll av hydraulsystemet är att säkerställa normal drift av systemet, en viktig faktor för att förlänga livslängden.

(1) för att förhindra förorening av hydraulolja. Hydrauliska oljeföroreningar avser blandning av luft, fukt och damm från omvärlden och olösliga fällningen genereras genom oxidation själv. Förorening av olja kommer att förvärra slitaget mellan släktingen vinkar komponenterna i de hydrauliska komponenter, vilket resulterar i strypning av små hål blockering eller glidande ventil rörelse fastnat, och kommer att bryta kemiska stabiliteten i oljan, att påskynda den produktion av kväveoxider och organiska föroreningar i oljan nedbrytning, enligt statistiken, mer än 75% av hydraulsystemet misslyckande beror på oljeföroreningar orsakade av bränsletanken till en rimlig tätning, förbud mot användning av icke-Oljetätningar och slangar, regelbundna rengöring och byte av olja för att förhindra oljeförorening, åldrande.

(2) för att förhindra att oljan är temperaturen för hög. Hydraulsystemet olja temperatur är för hög, kommer att minska viskositeten på oljan, läckage ökar, de volym effektivitet minskar, vilket leder till instabilitet i olja hastighet, olja försämring, Mo vind åldrande delar, för att undvika oljetemperatur, dessutom till urval rekommenderas cirkulerande hydraulolja, men också uppmärksamma den rätta nivån av olja i tanken att säkerställa att systemet har nog kyla olja. Samtidigt att bibehålla adekvat vattenkylare, pipeline släta.