Tal vid påbörjande 2019

- Feb 14, 2019-


Kära kollegor,

Hej alla! Med ringen på nyårsklockan är 2018 över, och historiens hjul går in i 2019. Företaget ska börja arbeta. Företagsledaren önskar alla kollegor och dina familjer ett gott nytt år och uttrycker sitt hjärtliga tack för det aktiva samarbetet och stödet du har givit under det gångna året. Jag önskar er god hälsa och lycka till det nya året. Jag hoppas att du kommer att fortsätta att stödja företagets arbete.

Ser vi tillbaka 2018 har vi för många svårigheter och oförglömliga minnen. Ser fram emot 2019, ett nytt år, nya uppgifter och ett nytt år, nya förväntningar. Under det nya året tror vi starkt att vår stora familj, AoYuan, kommer att övervinna alla svårigheter och inleda en ny gryning och en ny möjlighet till utveckling. Efter en lycklig och fredlig vårfestival kommer vi tillbaka till jobbet igen. Vi kommer att ägna oss åt vårt arbete med mer entusiasm, en mer solid arbetsform och effektivare åtgärder och medvetet integrera våra tankar och handlingar i årets arbetsmål och uppgifter. Slutligen ser företaget fram emot att samarbeta med dig mot ära! Jag önskar er alla framgångar i ert arbete och lycka i din familj i det nya året. ! ! Fler beställningar, fler stora beställningar! ! !